Головна » Культура » Якою мовою розмовляють македонці?

Якою мовою розмовляють македонці?

16.09.2016 в 08:11 переглядів: 582 коментарів: 0 Культура

Македонці (самоназва) — основний народ Македонії. Кількість в колишній Югославії 1,4 млн чоловік, з них 96 % у Македонії. Живуть також в Греції (160 тис), США (20 тис), Австралії (115 тис). Загальна кількість у світі - 1,7 млн. Належать до балкано-кавказької підраси великої європеоїдної раси. Говорять македонською мовою південної підгрупи слов'янської групи індоєвропейської сім'ї. Крім македонців у країні налічується 22 % албанців, 5 % - сербів, 3,6 % - циган, 3,4 % - турків.


Писемність - на основі кирилиці. Віруючі - православні, є мусульмани (торбешї) - 2,1 %.


Протягом історії етнічний склад населення на території сучасної Македонії не залишався незмінним. У 6-7 ст. слов'янські племена заселили басейн Вардара та інших річок і Охридську котловину, асимілював­ши місцеве іллірофракійське населення. Ці слов'янські племенні союзи були відомі у візантійській історії під назвою "Склавінія". 9-10 ст. характеризувались становленням феодальних стосунків, розповсюдженням християнства. У другій чверті 9 ст. поширюється слов'янська писемність. Цим займались македонські просвітителі Климент і Наум, учні Кирила і Мефодія. У середні віки територія Македонії у різні часи входила до складу Болгарії, Візантії, Сербії, етнічна строкатість населення зростала за рахунок переселення греків, валахів, сербів та інших народів.


Після загарбання Македонії Османсь­кою імперією (14 ст.) посилилось проникнення сюди албанців і турків. Частина феодалів, торгівців, ремісників прийняла іслам, селяни деяких сіл також ставали мусульманами, зберігаючи однак, рідну мову та звичаї, але тут їх було значно менше, ніж у Боснії. Збройна боротьба з турками знайшла відбиття у діях гайдуків, які переростали в збройні повстання (1564-1565 рр., 1689 р. тощо). В третій четверті XIX ст. у Македонії посилюється рух за національне визволення. Відбувається на­ціональне повстання проти османського гноблення. Найвищої точки воно досягло 2 серпня 1903 р. (Ілінденське повстання). Повстання охопило всю Македонію, три місяці повстанці не здавали позицій, однак згодом були захоплені хорватами. Після балканської війни 1912-1913 рр. македонці були визволені від влади турків і їхні землі були поділені між трьома державами. До Сербії (а після 1918р. - королівства Югославії) відійшла область басейну Вардара, до Болгарії - Пірінська Македонія, до Греції - Егейська Македонія. Після Дру­гої світової війни Македонія увійшла до складу Югославії. Кордони між Болга­рією, Югославією та Грецією були встановлені, такі, що існували напередодні Другої світової війни.


8 вересня 1991 р. відбувся референдум і 74 % македонців проголосували за незалежність. У січні 1992 р. країна оголосила себе повністю незалежною від Югославії.

 
Македонська мова - державна мова Македонії. Дуже близька до болгарської. Кількість мовців досягає 2 млн. Має три групи діалектів: західну, східну та північну. Літературна мова - з 1948 р. Графіка - на основі кирилиці.

У чому переконані македонці: дуже важливо розуміти, що мова – то не лише інформативне поле чи примітивний засіб комунікації. За своєю природою вона якнайтіснішим чином пов’язана з процесами мислення, світосприйняттям, і є основою самоідентифікації народу. З матусиної колискової, з казок дитинства вона творить наш внутрішній світ, визначає наше сприйняття світу навколишнього, нашого місця в ньому, тисячами невидимих нейронів на підсвідомому рівні пов’язує нас зі своєю народністю.

Отже, македонці розмовляють все-таки македонською, а не болгарською чи себською. Цікаво, чому вони тримаються своєї мови, а не переймають мову більшого сусіда...
Тож постає логічне запитання: як ви думаєте, якою мовою мали б розмовляти, без винятку, українці???
Важливо:http://lingvoportal.blogspot.com

 
Фотографії по темі
Читайте також:
Комментарії 0
avatar
Copyright © 2016 INFOPORTAL